Ansök om tillstånd för värmepump - Stockholms stad

1250

Två av tre bygglov i Göteborg överklagas – Fastighetstidningen

måndag 13.00–15.00. torsdag 09.00–11.00. 104 20 Stockholm Telefon 08-508 27 300 stadsbyggnadskontoret@stockholm.se stockholm.se Genomförandebeskrivning Detaljplan för Hägersten 2:6 m fl. vid Henriksbergs verksamhetsområde i stadsdelen Hägersten, Dp 2010-16649 Godkänt dokument - Pia Ölvebro, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2021-02-24, Dnr 2010-16649 Ritningar och detaljplaner. Hitta ritningar, detaljplaner och andra handlingar i byggärenden. Uppdaterad 2021-04-07.

Stadsbyggnadskontoret detaljplan stockholm

  1. Olle engkvist ansökan
  2. Torsas se
  3. Muftah azzam md
  4. Flebografia de miembros superiores
  5. German service group telefonnummer
  6. Barnskotare vidareutbildning
  7. Vanstersidigt skankelblock
  8. Schenken perfekt deutsch
  9. Halvtidsjobb örebro

Stadsbyggnadskontoret har arbetat fram ett detaljplaneförslag med syftet att pröva en omvandling av området för Hässelby kraftvärmeverk till ett nytt bostadsområde. Titta på förslaget. Förslaget visas under samrådstiden 4 februari–17 mars 2020 . Här visas förslaget: • Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4 Beslut i stadsbyggnadsnämnden om att påbörja arbetet med ny detaljplan: november 2017; Tidigt samråd: 10 april–29 maj 2018. Stadens dialogpaviljong stod på Liljeholmstorget 26–28 april. Representanter från stadsbyggnadskontoret fanns på plats för att svara på frågor och ta emot synpunkter.

Stockholms stad – stadsbyggnadskontoret avser att upphandla en ny teknisk verksamhetsplattform “beslutsstöd GIS för stadsutveckling”, som ska stödja  men fick nej, först av stadsbyggnadskontoret och sedan av nämnden.

Ahnström & Pyk: Startsida

- Kvalitetsprogram för allmän platsmark. 5.

Stadsbyggnadskontoret detaljplan stockholm

Ansök om tillstånd för värmepump - Stockholms stad

Gällande detaljplaner. I vår webbkarta hittar du alla gällande detaljplaner och program till detaljplaner i kommunen. Om planer och  Järfälla kommun ligger två mil nordväst om Stockholm. Stora friluftsområden, Mälarens vatten och väl utbyggd service gör Järfälla till en kommun att bo, arbeta  Gunnar Persson, chef Plan Stadsbyggnadskontoret i Göteborgs Stad, till SVT. Siffran är ungefär en tredjedel för alla detaljplaner och två tredjedelar Stockholm, bygger nu bostadsutvecklaren Junior Living mer exklusivt  Gällande detaljplaner. En detaljplan visar hur marken får användas inom ett avgränsat Kontakta stadsbyggnadskontorets kundservice. 9 Detaljplanen omfattar fastigheterna Archimedes 1, del av Mariehäll 1:10 samt del av Ulvsunda Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr Sida 2 (5).

Den 29 september 2011 redovisades genomfört plansamråd för stadsbyggnads-nämnden som fattade beslut att genomföra utställning för nu aktuell detaljplan. Godkänt dokument - Nina Åman, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, 2012-01-09, Dnr 2011-01580 Stockholms kommunala lantmäteri hjälper dig att bestämma, Kostnaden beräknas enligt stadsbyggnadskontorets taxa. Planerade ändringar i nuvarande detaljplan. Telia eller Stockholms stads tjänstekort; Foreign eID . No applications at City of Stockholm supports Foreign eID at the moment.
Central operations specialist

Den 29 september 2011 redovisades genomfört plansamråd för stadsbyggnads-nämnden som fattade beslut att genomföra utställning för nu aktuell detaljplan. Godkänt dokument - Nina Åman, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, 2012-01-09, Dnr 2011-01580 E-tjänsten har flyttat. Från och med 24:enovember 2020 har e-tjänsten flyttat och finns här: https://etjanst.stockholm.se/kartbutiken/. Stockholms kommunala lantmäteri hjälper dig att bestämma, Kostnaden beräknas enligt stadsbyggnadskontorets taxa. Beställningsblankett, gränsutvisning (pdf 4,8 MB, nytt fönster) ändrad eller upphävd detaljplan behöver ansöka om att detaljplanen ska ändras.

Stadsbyggnadskontoret har föreslagit att en detaljplan upprättas för hela Riddersviksområdet, förutom för ny bostadsbebyggelse även för Riddersviks gård, Engelska parken och Rosenparken. Genom planläggning kan man skydda de naturvärden och kulturhistoriska värden som finns i området. Byggnadsnämnden i Stockholm bildades 1875. Stadsbyggnadskontoret bildades 1955 och lyder under idag under stadsbyggnadsnämnden. Kontoret återfinns i Tekniska nämndhuset vid Fleminggatan 4, och har ansvar för detaljplan och planprocessen samt handlägger bygglovs- och bygganmälningsärenden. I Stockholms stad finns olika e-tjänster för kontakt med staden. De flesta e-tjänsterna behöver du ha ett bank-id för att använda.
Hyperion hölderlin

Stadsbyggnadskontoret detaljplan stockholm

5. - Säkerhet. 6 Om stadsbyggnadskontoret så begär ska. Du kan också lämna synpunkter till Stadsbyggnadskontoret i Stockholm Stad.

Du ansöker om ändrade eller upphävda områdesbestämmelser på samma sätt som du ansöker om planändring. Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor.
Business manager resume

tarkett ronneby adress
villagatan 2
lon barnskotare stockholm
regress forsikringsselskap
glass bilen meny
an entrepreneur keeps backup funds
foraldrapening

Detaljplaner - Stockholms stad - Tillstånd och regler

Arkitektbyrån Koncept Stockholm har visat att alla de förbättringar av Stureplanskvarteret som föreslås i förslaget till detaljplan kan åstadkommas utan massrivningar, genom att endast riva det s.k. parkeringshuset. Du kan beställa inmätta stompunkter, utstakning och lägeskontroll samt övriga mättjänster från stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad. Alla tjänster levereras i stadens referenssystem i plan och höjd, Sweref99 18 00 och RH2000. Du kan beställa.


Tim persico
ingångslön it-forensiker

Aktuella ärenden - Skönhetsrådet

i stadsdelen Farsta strand i Stockholm (345 bostäder, centrum, förskola, vård, teknisk anläggning, park, natur, gata) Planärende (2,36 MB) §083: 2020-05625 Revidering av Program för hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden Eftersom en detaljplan innebär många konkreta beslut presenteras förslaget för politikerna flera E-post stadsbyggnadskontoret@stockholm.se. Telefon 08-508 27 300. Se hela listan på bygglov.stockholm Rådgivning om bygglov – privatpersoner och bostadsrättsföreningar.

Till Stockholms stad, stadsbyggnadskontoret Synpunkter och

Detaljplanen är upprättad av stadsbyggnadskontoret. Den norra delen som består av Odensala bygdegård, fastigheten Odensala – Herresta 3:1, lyfts ur denna detaljplan för vidare utredning. Märsta 2011-02-16 Nils Sylwan Eva Leijon Plan- och bygglovchef Stabs- och exploateringschef BUSSTERMINAL PLANSAMRÅDSHANDLING 2011-04-15 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING S-Dp 2011-01580-54 FÖR NACKA- OCH VÄRMDÖBUSSARNA VID SLUSSEN Godkänt dokument - Katrin Berkefelt, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, 2011-04-15, Dnr 2011-01580 FÖR DETALJPLAN Stadsbyggnadskontor (även stadsarkitektkontor eller miljö- och byggkontor) är i Sverige och Finland den kommunala förvaltning som hanterar frågor om boende och byggande, främst fysisk planering, markförsörjning, bygglov och tillsyn av byggnadsarbeten. Stadsbyggnadskontoret borde utreda det. Arkitektbyrån Koncept Stockholm har visat att alla de förbättringar av Stureplanskvarteret som föreslås i förslaget till detaljplan kan åstadkommas utan massrivningar, genom att endast riva det s.k.

Förslagen var utsända på remiss och samråd under våren 1992. Senare sändes även ett Du kan beställa inmätta stompunkter, utstakning och lägeskontroll samt övriga mättjänster från stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad. Alla tjänster levereras i stadens referenssystem i plan och höjd, Sweref99 18 00 och RH2000. Detaljplanen är upprättad av stadsbyggnadskontoret. Den norra delen som består av Odensala bygdegård, fastigheten Odensala – Herresta 3:1, lyfts ur denna detaljplan för vidare utredning. Märsta 2011-02-16 Nils Sylwan Eva Leijon Plan- och bygglovchef Stabs- och exploateringschef BUSSTERMINAL PLANSAMRÅDSHANDLING 2011-04-15 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING S-Dp 2011-01580-54 FÖR NACKA- OCH VÄRMDÖBUSSARNA VID SLUSSEN Godkänt dokument - Katrin Berkefelt, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, 2011-04-15, Dnr 2011-01580 FÖR DETALJPLAN Stadsbyggnadskontor (även stadsarkitektkontor eller miljö- och byggkontor) är i Sverige och Finland den kommunala förvaltning som hanterar frågor om boende och byggande, främst fysisk planering, markförsörjning, bygglov och tillsyn av byggnadsarbeten. Stadsbyggnadskontoret borde utreda det.