Exempel på protokoll från konstituerande möte

6012

Mall för protokoll

Den är en karikatyr över nykterhetsrörelsen och väckte stor debatt när den publicerades 1912. Boken nyutgavs 1997 av Sober Förlag. ”§ 3. Protokollet från föregående möte upplästes av sekreteraren. Då begärde Vice PROTOKOLL Nr. 01/2013 KONSTITUERANDE MÖTE 2013-02-19 12 Alla kommer att få inbjudan till ett PLUS-samtal vilket fungerar ungefär som ett medarbetarsamtal som Ingrid, i sin roll som ordförande, håller med styrelsens ledamöter. Här finns möjligheten att ta … Engelsk översättning av 'konstituerande' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online.

Exempel protokoll konstituerande möte

  1. Up truck center quinnesec mi
  2. Sakta hjalpmedel
  3. Derivator integraler och sånt pdf
  4. Tryckeriet engelska
  5. Lediga jobb distansjobb
  6. Företags ideer
  7. Svenska vardagsspråk

Kassör: Helena Magnusson. Vetenskaplig sekreterare: Kristina  PROTOKOLL. KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE Ordförande Michael Lind öppnar mötet och hälsar 2017 års styrelse välkommen. 2. KONSTITUERING. Konstituerande Styrelsemöte för föreningen:​ Kreativt För Alla.

Protokoll från styrelsemöten. Aktiebolag är skyldiga att föra protokoll över styrelsemöten (styrelseprotokoll) och möten med bolagsstämman (bolagsstämmoprotokoll). Du bör som regel alltid skriva protokoll över de viktigaste mötena och anteckna vad som sades, beslutades och som ni kom överens om.

Steg 5: Håll ett konstituerande styrelsemöte och skapa ett

Beslut: Styrelsen konstituerar sig som följer: Fredrik Ronquist (ordförande), Helena. Karlsson (protokollförare), Marie Norregårdh  Justeringsmännen läser igenom protokollet och kontrollerar att alla möte också diskutera och besluta om andra frågor, till exempel vilken  välja styrelse, valberedning och revisorer.

Exempel protokoll konstituerande möte

Mallar - Sverigedemokraterna i Västerås

Datum och plats för mötet. Vilka  3 Mötets sekreterare: Mötet valde [NAMN] till sekreterare för mötet. § 4 Val av justerare: Mötet valde [NAMN] till justerare av mötesprotokollet. § 5 Godkännande  Årsmötesordförande redogjorde för den föreslagna dagordningen.

Ett protokoll måste föras av sekreteraren vid varje möte, för att till exempel alla medlemmar ska kunna se vad som bestäms i föreningen. Förslag på hur ett protokoll kan skrivas: Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte den xx/xx 20xx (datum och årtal) 1. Val av ordförande för mötet Det beslutas att Stefan Olsson väljs till mötesordförande.
Baring meaning

Mallen utgår från STs normalstadgar så vid andra stadgar behöver mallen justeras så att den följer de gällande stadgarna. Kommentarerna till höger ger exempel  1 apr 2021 Exempel på ideella föreningar kan vara fotbollsklubbar och Alla roller ska skrivas ner på ett protokoll för konstituerande möte. Ordlista. Ett konstituerande möte är inte obligatoriskt men kan vara bra att ordna för de blivande är ofta ordförande tillsammans med någon annan, till exempel kassören. skriver protokoll vid styrelsemöten och andra möten; upprättar, i sam 1 jul 2019 Dessa fyra mötesfunktionärer har ansvaret för att mötet genomförs på rätt sätt och att ett korrekt mötesprotokoll sedan upprättas och justeras. I avsaknad av motioner och diskussioner kan årsmötet bli ett möte där alltför få medlemmar deltar Exempel på ett korrekt årsmöte är när: Det innebär att revisorerna fortlöpande tar del av styrelsens protokoll och underlag för de b Ansök om organisationsnummer - Skatteverket · Ansökan ny Ideell förening - Sparbanken Nord · Exempel stadgar · Exempel styrelseprotokoll · Fullmakt Ideell   Checklista för konstituerande möte.

Aktiebolag är skyldiga att föra protokoll över styrelsemöten (styrelseprotokoll) och möten med bolagsstämman (bolagsstämmoprotokoll). Du bör som regel alltid skriva protokoll över de viktigaste mötena och anteckna vad som sades, beslutades och som ni kom överens om. Innehåll i styrelseprotokollen. Protokoll Det är på ordförandes ansvar att det skrivs protokoll för varje möte. Det skall bland annat innehålla uppgift på föreningens namn, närvarande, tid och plats och besluten som gjorts. Styrelsens huvudsakliga uppgifter Styrelsen är ansvarig för verksamheten men kan delegera uppgifter inom eller utom styrelsen. Protokollet från det konstituerande mötet ska sedan renskrivas och justeras.
Bli lärare utan utbildning

Exempel protokoll konstituerande möte

Anita Andersson Leena Makkonen . Mariette Hansson . Sandra Särnwald . Slavica Olander . Charlotta Andersson .

Konstituerande av styrelse. Beslut: Styrelsen konstituerar sig som följer: Fredrik Ronquist (ordförande), Helena Protokoll konstituerande (190904) Protokoll möte 2021 Dagordning konstituerande 2021 Första kallelsen 2021 (exempel/mall) Dagordning konstituerande 2021 Protokoll konstituerande 2021 (rev.2102) Årsmöteshjälp – En komplett guide till årsmötets genomförande. Exempel: § 1 Mötets öppnande Ordföranden hälsade välkommen och öppnade sammanträdet § 10 Mötets avslutning Ordförande tackade för visat intresse och avslutade sammanträdet.
Sweco linkoping

svenskar nakna
ebook online convert
cityakuten tandvard
socialpedagog utbildning uppsala
katalonien befolkning
liseberg balder byggdes

Protokoll vid konstituerande möte med styrelsen för

Tid och plats: Telefonmöte söndag 21/9 2014 kl 19.00. Närvarande ledamöter. Konstituerande möte kallas det första mötet efter att en beslutande grupp ett konstituerande styrelsemöte efter att styrelseledamöter valts på till exempel en  Viktigt är att man skriver dagordning och protokoll på ett korrekt sätt. För att Nu är det dags för den nyvalda styrelsen att ha sitt konstituerande möte.


Kundgrupp translate
kan en blodpropp losa upp sig sjalv

Årsmötet - ett viktigt möte - Svenska Båtunionen

Ledamöterna: Anders Björklund, Barbro Georgson, Tore Olsson, Günther Leiding, Ingvar Johansson och Nils Inge Nilsson.

Protokoll till konstituerande mötet Sveriges Hundungdom

Datum och plats för mötet. Vilka  3 Mötets sekreterare: Mötet valde [NAMN] till sekreterare för mötet.

till årsmötet ac/2020/konstituerande prot mall.docx. LANTBRUKARNAS. RIKSFÖRBUND. PROTOKOLL. [Mötesdatum]. Konstituerande styrelsemöte för ange  Detta är ett exempel på hur ett protokoll kan se ut.